Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Finał prac społecznie użytecznych. Dziękujemy osobom pracującym na rzecz miasta

Treść artykułu

 
20 osób wykonywało drobne prace porządkowe, które wspomagały utrzymanie czystości w Brzegu. W zamian otrzymywali wynagrodzenie i uczestniczyli w programie aktywizacji społecznej.
 
Program realizowany przez   Gminę Brzeg, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu i Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, skierowany był   do osób długotrwale bezrobotnych. Przez dwa miesiące porządkowali miejskie tereny zielone.
 
– Widać duże zaangażowanie ze strony osób uczestniczących w tym projekcie, za co przekazujemy im serdeczne podziękowania. Ich praca przyczyniła się do uporządkowania wielu miejsc, które wymagały pielęgnacji. Zależało nam też na społecznym aspekcie tego programu tj. na zaangażowaniu osób trwale bezrobotnych do pracy. Dzięki temu wspomogliśmy te osoby również finansowo, ponieważ za drobne prace otrzymywały wynagrodzenie  – podkreśla Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.
 
Każda z osób skierowana do programu prac społecznie użytecznych pracowała po 10 godzin tygodniowo.
 
Zdj. – Osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych z Sekretarz Brzegu Krystyną Nowkowską-Bider oraz Komendantem Straży Miejskiej Krzysztofem Szarym.
 

Nie zapomnij udostępnić: