- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja Burmistrza Brzegu o możliwości zgłaszania przez rolników strat w gospodarstwach rolnych powstałych na skutek zjawiska suszy

 

 

 
INFORMACJA
 
W związku z pismem Wojewody Opolskiego nr IN.III.7160.10.2015.RO z dnia 17.07.2015r., Burmistrz Brzegu informuje o możliwości zgłaszania ewentualnych strat w gospodarstwach rolnych, spowodowanych zjawiskiem suszy, która stwierdzona została na terenie województwa opolskiego przez Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Powyższe zgłoszenia rozpatrywane będą przez stosowne Komisje Wojewody Opolskiego, celem oszacowania powstałych szkód.
Z uwagi na rozpoczynające się w najbliższym czasie prace żniwne w gospodarstwach, zaistniałe przypadki należy możliwie niezwłocznie zgłaszać w Urzędzie Miasta Brzeg w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska pok. 12b, tel. 77  416 05 19.