Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Realizacja projektu Subregionu Brzeskiego zbliża się do końca

Treść artykułu

 

 

 
Zbliża się zakończenie realizacji wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego tworzącego Subregion Brzeski. Projekt Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych realizowany jest od ponad roku przez Gminy Brzeg, Lubsza, Olszanka, Oława i Skarbimierz oraz Powiat Brzeski. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa.
 
W ramach projektu przeprowadzono 15 przetargów nieograniczonych. W ich wyniku wybrano wykonawców strategii rozwoju subregionu brzeskiego, dokumentacji technicznych i studiów wykonalności (SWI). Inwestycje, dla których opracowane zostały dokumentacje i SWI wynikają z zapisów strategii rozwoju subregionu. Zasadność wykonania tych inwestycji dla rozwoju subregionu została także potwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dokumenty te pozwolą łatwiej i skuteczniej przygotować się do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tych zadań, w tym o wsparcie Unii Europejskiej w bieżącej perspektywie finansowej.
Gmina Brzeg zleciła opracowanie dokumentacji technicznych i SWI dla 5 swoich inwestycji. Zadaniami tymi są:
– Przebudowa ul. Wolności w Brzegu,
– Adaptacja obiektu przy ul. Wolności w Brzegu na mieszkania socjalne,
– Przebudowa amfiteatru miejskiego w Brzegu,
– Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu,
– Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu.
 
Pozostałe opracowane dokumentacje dotyczą budowy i przebudowy dróg, uzbrojenia terenów inwestycyjnych, prac przy obiektach kulturalnych i rekreacyjnych oraz termomodernizacji budynków użyteczności publicznych. Zgodnie z podpisanymi umowami, na piątek, tj. 17 lipca br. zaplanowane są ostatnie odbiory zleconych dokumentacji i SWI.
 
Realizacja projektu pozwoliła lepiej poznać zasady działania poszczególnych jednostek oraz zdobyć doświadczenia, które zostaną wykorzystane się przy realizacji kolejnych projektów i przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnego i skutecznego zarządzania nimi.

 

Czytaj też na www.subregionbrzeski.pl

Nie zapomnij udostępnić: