Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 października, 2016 Tytuł artykułu

Rusza plebiscyt „Złote Kotwice 2016”. Zgłoś kandydata!

Treść artykułu

PLEBISCYT ZŁOTE KOTWICE 2016

 

 

Statuetki „Złote Kotwice” przyznawane są (na mocy uchwały Rady Miejskiej Brzegu) od 2004 r. firmom, instytucjom i osobom wyróżniającym się swoją ogromną aktywnością społeczną, zawodową, przedsiębiorczością lub promocją na rzecz miasta Brzeg. „Złote Kotwice” przyznawane są za działalność w trzech niezależnych kategoriach:

1. Człowiek

2. Działalność charytatywna, społeczna

3. Gospodarka, samorząd, promocja

Kandydatury osób promowanych do otrzymania statuetki można składać pisemnie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, a także w siedzibie Rady Miejskiej, Ratusz-rynek:

–w poniedziałek od godziny 7:15 do godziny 16:15 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15,

Kandydatury może zgłaszać każdy chętny do dnia 14 listopada 2016 r.

Propozycje kandydatury do statuetki „Złote Kotwice” powinny zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;

2.Imię, nazwisko i adres kandydata lub nazwę zgłoszonej instytucji, organizacji, firmy;

3.Wskazanie kategorii przyznania statuetki;

4.Uzasadnienie zgłoszenia kandydatury dla danej kategorii.

Wyłanianie nominowanych określa regulamin przyjęty przez Kapitułę (w jej skład wejdą osoby powołane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej). Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły obędzie się przed otwarciem sesji Rady Miejskiej Brzegu dnia 16 grudnia 2016 roku.

Nominacje z werdyktami Kapituły podane zostaną do publicznej wiadomości. Kapituła ma prawo nie przyznania nominacji lub statuetki w danej kategorii. Decyzje Kapituły są ostateczne, bez możliwości odwołania. Statuetka „Złote Kotwice” przedstawia kotwicę umiejscowioną na marmurowym postumencie z napisem słów Księcia Jerzego II Piasta „Jedni budują dla nas, my dla potomności”.

Laureat konkursu otrzymuje prawo do wykorzystywania wzoru statuetki na swoich wyrobach i materiałach promocyjnych.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW BRZEGU DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR!

Nie zapomnij udostępnić: