Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 16 lipca 2015r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.07.2015 r. o godzinie 10.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.

4)      Interpelacje i wnioski radnych.

5)      Prezentacja dotycząca oczyszczania basenu przy ul. Korfantego rezonatorem.

6)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015r oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok ( druk nr 1),

b)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( druk nr 2),

c)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg ( druk nr 3),

d)   przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeg na lata 2016-2022                                               ( druk nr 4),

e)    utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Brzegu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ( druk nr 5),

f)     uchwalenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ( druk nr 6),

g)   opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg ( druk nr 7),

h)   zmiany Uchwały Nr VIII/55/ 15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych ( druk nr 8),

7)      Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

8)      Wolne wnioski i informacje.

9)      Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Barbara Mrowiec

Nie zapomnij udostępnić: