Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 lipca, 2015 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg laureatem konkursu Gmina Ekoinnowacji

Treść artykułu

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich, przyznając III miejsce w konkursie, wyróżniła w ten sposób dwie duże inwestycje ekologiczne zrealizowane przez nasz samorząd, a dotyczące szeroko pojętej polityki ekologicznej w zrównoważony rozwój gospodarki naturalnej i ochronę środowiska. W naszym przypadku były to inwestycje w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (rozbudowa zakładu o nowe linie) oraz odbudowa stawu w Parku Wolności.  
Konkurs pn. "Gmina Ekoinnowacji" adresowany był do samorządów gminnych. Przedmiotem konkursu były przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne zrealizowane z kluczowym udziałem gminnej jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniały się innowacyjnością ekologiczną. Przedsięwzięcia zgłaszane do konkursu dotyczyć mogą różnych dziedzin i obszarów aktywności gminnej: gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, transportu i komunikacji, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej, zarządzania gminą i urzędem gminy.
Wręczenie nagród-statuetek „Eko-Gminy” zaplanowano 22 września w siedzibie Senatu RP.
 
Poniżej prezentujemy szczegóły dot. inwestycji realizowanych przez Gminę Brzeg, a zgłoszonych do konkursu.
 
1.            Przedsięwzięcie I – Projekt pn. „ System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”
 
Przedsięwzięcie polega na realizacji Projektu pn. „ System gospodarki odpadami Ślęza-Oława”,
w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projektem objęty został Zakład Gospodarki Odpadami Gać Sp. z o.o. 55-200 Oława, Gać 90, którego współudziałowcami są  Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK, Związek Międzygminny Ślęza-Oława oraz Gmina Jelcz-Laskowice. Przy czym Gmina Brzeg jest największym udziałowcem Związku EKOGOK. 
      W ramach Projektu zmodernizowano przede wszystkim część mechaniczną Zakładu, rozbudowując instalację do sortowania m.in. o linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF.
Z kolei największą inwestycją w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem jest instalacja do przetwarzania odpadów biologicznych w procesie fermentacji. Dzięki zastosowanej technologii, Zakład wytworzy energię elektryczną, ciepło i chłód, która będzie wykorzystywana na potrzeby własne obiektu. Kolejnym zrealizowanym zadaniem było m.in. wybudowanie instalacji do przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji tlenowej oraz nowej kwatery składowej.
Zastosowane rozwiązania inwestycyjne istotnie przyczyniły się do wzrostu efektu ekologicznego. Otóż wdrożone innowacje m.in. znacząco wpłynęły na zmianę udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych z 80% do 43%.
      Zakład Gospodarowania Odpadami ponadto wykazuje się dużym zaangażowaniem w kwestiach prowadzenia edukacji ekologicznej jak i kampanii informacyjno-promocyjnej.
 
2.            Przedsięwzięcie II pn:. „Odbudowa stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu”
        Przedmiotem przedsięwzięcia było wykonanie prac związanych z renowacją stawu rekreacyjnego, który zlokalizowany jest na terenie Parku Wolności w Brzegu. Zakres prac uwzględniał polepszenie warunków bytowania szeregu gatunków roślin i zwierząt, związanych z ekosystemem wodnym stawu a przede wszystkim zachowanie bioróżnorodności oraz ochrona siedliska, będącego stanowiskiem występowania gatunku objętego ochroną prawną piskorza.
        Odbudowa zbiornika wodnego dotyczyła m.in. dezynfekcji dna stawu, wyrównania skarp oraz  remontu zastawek wlotowej i wylotowej. Ważnym aspektem przedsięwzięcia było uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie ekosystemów wodnych oraz poprawa funkcjonowania ekosystemów na terenach sąsiadujących ze zbiornikiem.
        Wielofunkcyjność obiektu sprawia, że jego renowacja miała znaczenie zarówno przyrodnicze jak i społeczne. Zbiornik wodny jest bowiem stanowiskiem występowania licznych gatunków fauny i flory. Kształtuje lokalne warunki wodne oraz mikroklimatyczne. Ponadto sprzyja zarówno biernym jak i aktywnym formom rekreacji. Z kolei wysokie walory estetyczne obiektu korzystnie wpływają na atrakcyjność całego kompleksu parkowego.
 

 

Nie zapomnij udostępnić: