Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 czerwca, 2015 Tytuł artykułu

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi z certyfikatem "Bezpieczna Szkoła"

Treść artykułu

 
NAJBEZPIECZNIEJ U NAS
 
12 czerwca 2015 r. w Publicznym Gimnazjum w Białej odbyło się podsumowanie II edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”.  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele gimnazjów powiatu prudnickiego, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Opolski Wicekurator Oświaty Rafał Rippel, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, a także przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. 
 
W uroczystym spotkaniu Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu reprezentowała pani dyrektor Jadwiga Walasek, koordynator projektu w szkole pani Anna Krokosz oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Norbert Madura.
 
W trakcie spotkania Opolski Kurator Oświaty wręczył Zespołowi Szkół  nr 1 z Oddziałami Sportowymi  w Brzegu – Certyfikat Bezpiecznej Szkoły, który otrzymują placówki dbające w wyróżniający sposób o szeroko rozumiane bezpieczeństwo swoich uczniów.
 
Koordynator projektu p. Anna Krokosz stwierdziła, że przygotowanie projektu nie było pracą żmudną, ponieważ szkoła od lat dba o bezpieczeństwo uczniów. Zespół certyfikujący podczas wizyty w szkole uważnie przyglądał się obszarom wpływającym
na bezpieczeństwo uczniów oraz analizował rozwiązania praktyczne.
 
Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych przez szkołę prezentacji oraz
bezpośredniej obserwacji pomysłów i inicjatyw profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa ucznia w szkole, zespół certyfikujący przedstawił Opolskiemu Kuratorowi Oświaty Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu   do nadania Honorowego Certyfikatu ‘Bezpieczna Szkoła”. W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 tylko 4 szkoły otrzymały certyfikat, w tym Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi jako jedyna placówka łącząca szkołę podstawową i gimnazjum.
   
Szkoła wyróżniła się twórczymi i skutecznymi działaniami dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów oraz szczególną aktywnością w promocji zajęć profilaktycznych.
 
Projekt ewaluacji w zakresie bezpieczeństwa obejmował cztery obszary:
1.            Bezpieczeństwo środowiska szkolnego.
2.            Przeciwdziałanie przemocy i agresji.
3.            Klimat szkoły.
4.            Bezpieczna droga do szkoły.
5.            Promowanie zdrowego stylu życia.
 
Udział w projekcie wymagał przedstawienia projektu, który prezentował systemowe i długofalowe działania mające na celu przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz obserwację wyników pracy szkoły przez przedstawicieli komisji przyznającej certyfikat.
 
Przewodniczący
Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi
w Brzegu
Norbert Madura
 

Nie zapomnij udostępnić: