Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 maja, 2015 Tytuł artykułu

Ważne: Oświaczenie w sprawie konkusu na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dnia 23 .05.2015 r.
 
RZP.0530.7.2015
 
Oświadczenie
Urzędu Miasta w Brzegu w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brzegu
 
W związku z medialnymi informacjami, jakoby osoba Pana Jacka Zięby, ubiegającego się w konkursie o stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, była spokrewniona z członkami komisji konkursowej wyjaśniam, że nie ma takiego stosunku pokrewieństwa. Tym samym sugerowanie, że wyłoniony w konkursie kandydat na Kierownika USC został wybrany na skutek pokrewieństwa z którymś z członków komisji, jest wysoce krzywdzące. Zarówno dla członków komisji konkursowej, jak i samego kandydata.
 
Pan Jacek Zięba nosi popularne nazwisko, jak np. Kowalski czy Nowak, i nie występuje tu żadne pokrewieństwo z członkami komisji, ani rodzinami członków komisji.
 
Mając na uwadze rzetelność i jasność procedur związanych z przeprowadzaniem procesu zatrudnienia w administracji samorządowej podkreślam, że konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego był przeprowadzany dwukrotnie, na skutek niewyłonienia osoby mogącej objąć tą funkcję w pierwszej procedurze konkursowej. Podczas kolejnej procedury konkursowej do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się 3 osoby, spełniając wymagane prawem kryteria do objęcia funkcji Kierownika USC. Spośród tych osób komisja wskazała pana Jacka Ziębę, jako osobę spełniającą wszystkie wymagania do objęcia funkcji, który podczas procedury konkursowej uzyskał najwyższe noty komisji.
 
 
Tomasz Dragan
rzecznik UM w Brzegu
   

 

Nie zapomnij udostępnić: