- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Usłyszeć Afrykę. Finał akcji w Publicznym Przedszkolu nr 8

 

 

 
Przedszkole Publiczne nr 8 przez trzy lata brało udział w projekcie „EKIROOTO (MARZENIE)” prowadzonym przez Fundację USŁYSZEĆ AFRYKĘ. Cała społeczność przedszkolna wspierała edukacje naszych podopiecznych w Ugandzie. Otrzymywaliśmy informacje o losach chłopców o ich wynikach w nauce i życiu codziennym. Jednocześnie w ramach działalności  w naszej placówce „KLUBU MAŁEGO I DUŻEGO PODRÓŻNIKA” dzieci poznawały życie na innych kontynentach. Podczas spotkań dzieci z podróżnikami oraz udziale w różnorodnych zajęciach przybliżających życie  na innych kontynentach mamy pewność, że zrozumienie przez dzieci idei dzielenia się i pomocy innym to bardzo dobre metody wychowawcze rozwijające wrażliwość, rozumienie słowa tolerancja i szacunek.
 
Małgorzata Augustyn