Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 kwietnia, 2015 Tytuł artykułu

Zadanie Gminy Brzeg ujęte w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego

Treść artykułu

 

 

 

 

 
W lutym br. Gmina Brzeg złożyła wniosek o wpisanie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego zadania dotyczącego remontu sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu. Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie ocenił wniosek. Następnie Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę, na mocy której zadanie Gminy Brzeg zostało ujęte w Programie i z dofinansowaniem w łącznej kwocie 280 tys. zł. Szacunkowa wartość zadania ok 1,1 mln zł, w tym koszty kwalifikowane – ok. 960 tys. zł.
 
Na tej podstawie Gmina Brzeg będzie mogła wystąpić do Ministra Sportu i Turystki o przyznanie dofinasowanie realizacji zadania w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

 

Nie zapomnij udostępnić: