Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 sierpnia, 2016 Tytuł artykułu

Stop podrzucaniu wielkogabarytów

Treść artykułu

Ze względu na notorycznie pojawiający się problem z wystawieniem przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych przy zbiorczych pojemnikach na odpady komunalne, poza terminami ich odbioru, proszę o zaprzestanie ciągłego podrzucania odpadów wielkogabarytowych poza dniami, w których przeprowadzana jest ich zbiórka. Zalegające wielkogabaryty, zarówno w centrum jak i na peryferiach miasta, tworzą nielegalne wysypiska śmieci, pogarszają estetykę i wygląd naszego miasta, jak również przyczyniają się do tworzenia miejsc bytowania osób bezdomnych.

Mimo dużej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych część mieszkańców Brzegu nie potrafi dostosować się do ustalonego harmonogramu w związku z czym informuję, iż każdorazowe wystawienie odpadów wielkogabarytowych poza terminami odbiorów jest traktowane jako zaśmiecanie terenu, za które grozi kara grzywny.

Ponadto przypominam, iż wszelkie odpady wielkogabarytowe, jak również odpady remontowe można bezpłatnie przekazywać z gospodarstw zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się na terenie Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. na ul. Saperskiej 1 w Brzeg.

BURMISTRZ
(-)Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: