- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych

 

Z inicjatywy Burmistrza Jerzego Wrębiaka 18.08 br. miało miejsce spotkanie dotyczące budowy wałów przeciwpowodziowych przy ul. Oławskiej, podczas którego omawiano postęp prac oraz sprawy bieżące inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora i wykonawcy projektu:  Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, pełniący nadzór nad Departamentem Ochrony  Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Tadeusz Jarmuziewicz – dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Bogdan Wójcik – project manager z firmy Skanska.