Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 sierpnia, 2016 Tytuł artykułu

Gmina uzyskała dotację na usuwanie azbestu

Treść artykułu

Gmina Brzeg, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Brzeg, uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg.

Końcowymi beneficjentami dotacji są mieszkańcy (osoby fizyczne i prawne)  Brzegu, którzy zgłosili chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest  z terenu swojej posesji, podpisali stosowną umowę z Gminą i dokonali wpłaty około 15% kosztów usługi na ich nieruchomości. Pozostałe koszty realizacji usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, pokryte zostaną ze środków pozyskanych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg będzie prowadziła firma, wyłoniona w drodze procedury  zapytania ofertowego, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej  „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski  z siedzibą: 87-732 Lubanie, Mikorzyn 19.

 

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: