Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 marca, 2015 Tytuł artykułu

Od 1 kwietnia 2015 r. Urząd Miasta pracuje dłużej w poniedziałki. Wydłuża się też czas pracy kasy Urzędu

Treść artykułu

 

  Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 roku zostają wydłużone godziny pracy Urzędu Miasta w Brzegu w poniedziałki.

W każdy poniedziałek Urząd Miasta będzie czynny dla interesantów w godz. 7.15-16.16 (o godzinę dłużej niż dotychczas).

Od wtorku do piątku natomiast Urząd Miasta będzie czynny dla interesantów w godz. 7.15-15.15.

 

 
UWAGA!
ZMIANA CZASU PRACY KASY
 
Od 1 kwietnia 2015r. Kasa Urzędu Miasta czynna od  poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 14:30
przerwa od 11:00 do 11:30
 
Od poniedziałku do piątku, zarówno po godzinie 14:30 (jak i w trakcie całego dnia roboczego) wpłaty na właściwe konta Gminy Brzeg można dokonać bez prowizji w Banku BGŻ SA Oddział w Brzegu, ul. Armii Krajowej 4.
 
Poniżej przypominamy numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłaty, jeśli dokonujemy jej poza kasą Urzędu Miasta:
 
Numery kont bankowych Gminy Brzeg:
 
Dochody (dzierżawy, najem, wieczyste użytkowanie gruntu, dochody z tyt. zajęcia pasa drogi, dochody z tyt. sprzedaży majątku, mandaty, opłata adiacencka, renta planistyczna itp.)
49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 49 2030 0045 1110 0000 0217 9880
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 
Dochody – Budżet państwa (udostępnienie    danych osobowych, usługi opiekuńcze, zwroty dotyczące funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe)
06 2030 0045 1110 0000 0218 8220
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
 
Podatki (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)
91 2030 0045 1110 0000 0217 9900
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 91 2030 0045 1110 0000 0217 9900
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 
Depozyt (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
36 2030 0045 1110 0000 0217 9920
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 36 2030 0045 1110 0000 0217 9920
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 
 
 
Strefa Płatnego Parkowania
80 2030 0045 1110 0000 0233 4910
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy:
IBAN: PL 80 2030 0045 1110 0000 0233 4910
SWIFT KOD (BIC):  GOPZPLPW
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
87 2030 0045 1110 0000 0269 2520
Bank BGŻ SA Oddział Operacyjny w Brzegu
 
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: