- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja o użyciu syren

W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 na terenie miasta uruchomione zostaną na czas jednej minuty ( sygnał ciągły) syreny alarmowe w celu uczczenia 72 rocznicy Powstania Warszawskiego. Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).