Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 marca, 2015 Tytuł artykułu

Współpraca zawsze daje efekty

Treść artykułu

Z inicjatywy Jerzego Wrębiaka Burmistrza Brzegu w dniu 9 marca w brzeskim Ratuszu spotkali się: Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego, Jerzy Michalak Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Bogdan Cybulski pełnomocnik prezydenta miasta Wrocławia, Tomasz Frischmann Burmistrz Oławy oraz Dariusz Koprowski Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. Tematem spotkania była współpraca międzyregionalna.

Burmistrz Jerzy Wrębiak przedstawił możliwe kierunki rozwoju współpracy gmin województw dolnośląskiego i opolskiego polegające na zapewnieniu sprawnej komunikacji drogowej i kolejowej oraz aktywizacji żeglugi śródlądowej na rzece Odrze, bowiem działania w tym zakresie wpłynęłyby na wzmocnienie wizerunku Odry, jako potencjału dynamicznego rozwoju usług turystycznych. Dzięki temu mógłby powstać ponadregionalny produkt turystyczny, który wpisze się na stałe w strategię promocji regionów, objętych jego oddziaływaniem.
Podczas spotkania poruszano również tematy związane z możliwością rozwoju wspólnych inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym, w tym związanych z tworzeniem ścieżek rowerowych na obszarach gmin województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Oława i Brzeg są zainteresowane podjęciem działań partnerskich w tym zakresie, co więcej powinny one być rozwojowe, tzn. stale poszerzane o nowe elementy oraz o podmioty nastawione na współpracę. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak stwierdził, że melodią przyszłości dla Brzegu są właśnie ścieżki rowerowe, a osoby uprawiające turystykę rowerową powinny mieć możliwość skorzystania z noclegu na terenie miasta i wspomniał tu o wykorzystaniu Gimnazjum Piastowskiego lub obiektu przy ul. Korfantego. Wypracowanie wspólnych założeń umożliwi realizację szeregu przedsięwzięć ponadregionalnych.


Na zdjęciu od lewej: wiceprezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Koprowski, przewodnicząca Rady Miasta Brzeg Barbara Mrowiec, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, pełnomocnik prezydenta miasta Wrocławia ds. Aglomeracji Wrocławskiej Bogdan Cybulski.

 

Nie zapomnij udostępnić: