Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Zapisy do przedszkoli, klas I. publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg

Treść artykułu

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Brzegu, podobnie jak w ubiegłym roku, przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Gmina Brzeg zapewnia miejsce dla każdego mieszkańca w wieku przedszkolnym w publicznych przedszkolach. Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do przedszkola.

Zagwarantowane miejsce w szkołach podstawowych i gimnazjach mają kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły (nie są oni objęci postępowaniem rekrutacyjnym). Rodzice kandydatów do szkół zamieszkałych w obwodzie szkoły, wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie kandydata do szkoły.

Jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców, mogą do niej kandydować uczniowie mieszkający poza jej obwodem. Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić Zgłoszenie lub Wniosek odręcznie.

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce w maksymalnie 3 wybranych przedszkolach/szkołach podstawowych/gimnazjach. We wniosku określają kolejność wybranych przedszkoli/szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Niezależnie od sposobu wypełnienia (elektronicznie lub odręcznie), podpisany Wniosek w formie papierowej należy złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum pierwszego wyboru.

Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć na wolne miejsca, sposób przeliczania punktów oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zawarte są w statutach przedszkoli i szkół dostępnych na stronach internetowych placówek oraz na www.bip.brzeg.pl w zakładce Gminne jednostki administracyjne, a także w każdym przedszkolu/szkole podstawowej/gimnazjum w Brzegu.
 

  WAŻNE TERMINY

Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja  
Od 20 marca 2015 r.
do 15 kwietnia 2015 r.
Od 23 marca 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r. Od 16 marca 2015 r.
do 30 kwietnia 2015 r.
Zapisy w systemie i składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do dyrektora przedszkola/szkoły
30 kwietnia 2015 r. 4 maja 2015 r. 1 lipca 2015 r. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Od 30 kwietnia 2015 r.
do 8 maja 2015 r.
 
Od 4 maja 2015 r.
do 18 maja 2015 r.
 
Od 1 lipca 2015 r.
do 2 lipca 2015 r.
Potwierdzanie woli zapisu do przedszkola/szkoły
13 maja 2015 r. 26 maja 2015 r. 3 lipca 2015 r. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły

 

Nie zapomnij udostępnić: