Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 lutego, 2015 Tytuł artykułu

Niebawem nowa kadencja Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Przeczytaj infromację Przewodniczącej Rady Miejskiej

Treść artykułu

 

 

 
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu
 
W związku z końcem kadencji Społecznej Komisji Mieszkaniowej uprzejmie informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej Brzegu tj. 27.02.2015 roku będzie rozpatrywany projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.                              
W związku z tym, osoby chętne do bycia członkiem w/w Komisji proszone są o dostarczenie pisemnej zgody do dnia 25.02.2015 r. do Biura Rady Miejskiej Brzegu ( Ratusz ) lub Urzędu Miasta w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12 od godz. 7.15. do 15.15 ( biuro podawcze )
Jednocześnie informuję, że:
1.          Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zwana w dalszej części „Komisją” sprawuje społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali.
2.          Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie wniosków osób ubiegających się o ujęcie na projekcie i ostatecznej liście przydziału mieszkań ( listy przydziału lokalu na czas nieoznaczony i listy przydziału lokalu socjalnego) oraz kontrola nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas oznaczony lub o najem lokali socjalnych.
3.          Członkowie Komisji sprawują funkcję społecznie. Za posiedzenia Komisji członkowie nie pobierają wynagrodzenia
4.          Obsługę Komisji prowadzi Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu
Barbara Mrowiec

 

Nie zapomnij udostępnić: