Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Brzeg jeszcze mocniej akcentuje sprawę ochrony i odnowy obiektów zabytkowych

Treść artykułu

 
Z inicjatywy Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka w Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie z przedstawicielami służb konserwatorskich, specjalistami konserwacji zabytków oraz architektami, poświęcone kierunkom działań i inwestycji zmierzających do rewitalizacji substancji zabytkowej miasta.
 
– Chcemy aby w przyszłości nasze miasto kojarzyło się z przyjaznym zakątkiem turystycznym i zabytkami, a nie odrapanymi, zaniedbanymi obiektami, których unikają turyści – argumentuje Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Dlatego już dzisiaj podejmujemy działania wraz z osobami zaangażowanymi w sprawę ochrony zabytków, aby jak najlepiej ustalić kolejność przedsięwzięć na najbliższe miesiące i lata.
 
W spotkaniu omawiającym stan substancji zabytkowej miasta oraz poszczególnych obiektów wzięli udział m.in.: Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, prof. dr hab. inżynier architekt Małgorzata Chorowska i dr Czesław Lasota (oboje z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), Jerzy Skarbek z Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Zabytków w Brzegu, prezes Miejskiego Zarządu Mienia Komunalnego Jacek Kaczmarek oraz pracownicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za zabytki.
 
Podczas spotkania Burmistrz Brzegu przedstawił prezentację wybranych fragmentów zabytkowej części miasta. Krótko zrelacjonowano też wyniki ubiegłorocznych badań, prowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez zespół badaczy architektury, jakimi objętych zostało kilka wybranych kamienic w Brzegu. Zebrani dyskutowali na temat możliwości utworzenia w mieście Parku Kulturowego (alternatywnie Pomnika Historii), obejmującego zasięgiem rejon brzeskiego Starego Miasta. Omówiono możliwość rewitalizacji kilku obiektów o wysokiej wartości artystyczno-historycznej na terenie Starego Miasta, w tym kamienic przy ul. Dzierżonia i Jabłkowej (wieża mieszkalna z XIII w.). Poruszono również temat przeprowadzonych badań przez zespół z Politechniki Wrocławskiej wspomnianej wieży mieszkalnej.
 
– Zajęliśmy się również sprawą rewitalizacji ratusza oraz bloku śródrynkowego oraz możliwym kierunkiem podejmowanych tam działań. Zwróciłem uwagę służbom konserwatora na stan obiektów zabytkowych należących do prywatnych właścicieli, a stanowiących ważną substancję zabytkową dla miasta – dodaje Jerzy Wrębiak.
 
Burmistrz podkreśla, że jednym z ważniejszych tematów podczas spotkania było przedstawienie propozycji i możliwości powrotu do programu wspierania finansowego przez Gminę Brzeg właścicieli i wspólnot mieszkaniowych chcących rewitalizować zabytkowe obiekty. Jerzy Wrębiak zapowiedział podjęcie starań o jak najszybsze przywrócenie tej formy działania gminy w ochronę zabytków. 

Nie zapomnij udostępnić: