Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ruszył program dofinansowania zakupu i motażu odnawialnych źródeł energi.

Treść artykułu

Szanowni Państwo.

      Gmina Brzeg podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w zakresie realizacji programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze źródeł Funduszu.
Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska, upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

Cel ten realizowany jest poprzez bezzwrotne dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego, a w naszym przypadku z terenu Gminy Brzeg.
Bezzwrotnym wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:
– pompy ciepła,
– instalacje solarne,
– systemy fotowoltaiczne,
– małe elektrownie wiatrowe,
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, które to koszty obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w Programie.       Jednocześnie na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:
– w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
– 15  000 zł dla osób fizycznych,
– 45  000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
– w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
– 30  000 zł dla osób fizycznych,
– 90  000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

Program będzie realizowany w latach 2014-2017, natomiast jego budżet na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln. zł.

Podjęcie przez naszą Gminę współpracy z Funduszem ułatwi osobom pragnącym skorzystać z programu, uzyskanie niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz zapewni pomoc pracownika Urzędu Miasta przy wypełnieniu i składaniu wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz zasad przydzielania dotacji uzyskać można w:
– Urzędzie Miasta Brzegu:
– osobiście, w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska: ul. Robotnicza 12, pok. 14B
– telefonicznie: 77 416 04 98
– poprzez internet dział: Prosument Opolski.
– Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
– osobiście w siedzibie Funduszu:  Opolu ul.  Krakowska 53,
– telefonicznie: 77 45 45 891 wew. 103 i 150,
– poprzez internet: www.wfosigw.opole.pl,

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z:
– regulaminem programu
– wzorem wniosku
– najczęściej zadawanymi pytaniami

Nie zapomnij udostępnić: