Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg podpisała porozumienie o współpracy z Policją i Służbą Więzienną

Treść artykułu

 

 

 
Chodzi o wspólne patrole i działania społeczne mające na celu zmniejszenie przestępczości i szybkie reagowanie na wykroczenia.
 
– W przypadku Policji są to wspólne patrole ze Strażą Miejską – wyjaśnia Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Tutaj jesteśmy nastawieni nie na działania represyjne, ale prewencyjne, czyli zapobiegawcze. Nie chodzi o to, aby nakładać jak najwięcej mandatów, ale o skuteczną pomoc naszym mieszkańcom oraz reakcję służb tam, gdzie zajdzie taka potrzeba.
 
Burmistrz podkreśla, że porozumienie ze Służbą Więzienną-Dyrekcją Zakładu Karnego w Brzegu obejmuje m.in. kierowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, do prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

 

Nie zapomnij udostępnić: