Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2015 rok

Treść artykułu

 

 
Obecni na sesji w dniu 9 stycznia radni miejscy jednogłośnie poparli budżet Brzegu na 2015 rok. Wcześniej, na komisjach stałych rady, analizowali dochody i wydatki, jakie uzyska i poniesie gmina w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
 
– Dziękuję radnym za konstruktywną i rzeczową pracę nad budżetem, mającą na celu sprawne podjęcie decyzji dla najważniejszego pod względem finansowego funkcjonowania gminy dokumentu, jakim jest budżet – mówi Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. – Cieszę się, że po dotychczasowych trzech sesjach rady udaje nam się pracować niezwykle efektywnie, bez niepotrzebnych emocji. Mam nadzieję, że będzie tak nadal. Wpłynie to na jakoś pracy całego samorządu i pozwoli na sukcesywne wprowadzanie zmian, których oczekują mieszkańcy naszego miasta. Składam również podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy przyczynili się do pracy nad budżetem, w szczególności pani Katarzynie Szeczepanik-Skarbnikowi Brzegu. Z pewnością nie unikniemy przesunięć budżetowych, ale będzie to kwestia pracy w ciągu roku budżetowego i propozycji dla Rady Miejskiej w tej kwestii.
 
W 2015 roku dochody Gminy Brzeg wyniosą ponad 104 mln zł. Wydatki natomiast zamkną się kwotą ponad 105 mln zł.
 
– Deficyt budżetowy sięgający 1 mln 138 tys. zł. planujemy pokryć z wolnych środków – dodaje Skarbnik Brzegu Katarzyna Szczepanik.
 
Najważniejsze pozycje w budżecie obejmujące największe wydatki (kwoty podaje są w zaokrągleniu) to odpowiednio:
– oświata – 34 mln 577 tys. zł.
–  pomoc społeczna – 17 mln 109 tys. zł.
– wydatki majątkowe (inwestycje) – 8 mln 398 tys. zł.
– administracja – 10 mln 115 tys. zł.
– obsługa długu gminy – 979 tys. zł
 
Największe inwestycje (kwoty podano w zaokrągleniu):
– budowa ulicy Toruńskiej – 1,5 mln zł.
– przygotowanie i udział w projektach Subregionu Brzeskiego – 2 mln 670 tys. zł. 
– uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na nowopowstającym osiedlu Tivoli – 700 tys. zł.
– przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi – 400 tys. zł.
– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 450 tys. zł.
 
Dodajmy, że zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 23 mln 515 tys. zł. i 78 groszy.

 

Nie zapomnij udostępnić: