Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 grudnia, 2014 Tytuł artykułu

Nie pal odpadów w piecu domowym!

Treść artykułu

 

 

 
Systematycznie każdego roku w okresie grzewczym pojawia się problem spalania śmieci w domowych piecach. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne dla ludzi
i środowiska, w najbliższym otoczeniu domostwa opalanego śmieciami. Kominy budynków mieszkalnych stanowią niskie źródło emisji zanieczyszczeń. Uciążliwe dymy i pyły uwalniane są zbyt nisko, aby mogły zostać rozproszone przez wiatr. W konsekwencji najbardziej narażeni na szkodliwe oddziaływanie powstałych zanieczyszczeń są właśnie mieszkańcy przebywający w pobliżu dymiącego komina. Ponadto spalanie w domowych warunkach odpadów komunalnych takich jak butelki plastikowe czy opony samochodowe powoduje wydzielanie się do powietrza wyjątkowo trujących substancji. Jest to związane ze zbyt niską temperaturą procesu spalania odpadów w domowym piecu.                                                                                
Najbardziej odczuwalnym skutkiem spalania odpadów są nieprzyjemne, a zarazem niebezpieczne dla zdrowia człowieka dymy i pyły. Powstałe zanieczyszczenia mogą przedostawać się również do wody a także gleby, przez co człowiek  naraża swój organizm na oddziaływanie toksycznych substancji. Warto więc zastanowić się jak wiele korzyści dla nas i naszego otoczenia może przynieść umieszczenie odpadów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
 
Burmistrz Brzegu
Jerzy Wrębiak

 

Nie zapomnij udostępnić: