Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny "PRZYRODA I JA"

     
Już po raz 17-ty w Przedszkolu Publicznym nr 2 spotkali się przedstawiciele brzeskich przedszkoli, aby uczestniczyć w Międzyprzedszkolnym Konkursie Ekologicznym „PRZYRODA I JA”.
                                                                                                                                                                                                                                       
Dyrektor E.Wasilewska-Bruś serdecznie przywitała uczestników konkursu, nauczycielki oraz przybyłych gości w osobach: Stanisław Kowalczyk-burmistrz, Beata Wszoła- przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Danuta Jarczok- nauczyciel PP2. Następnie głos oddała prowadzącej konkurs Teresie Wieczorek. Po zapoznaniu z konkurencjami, dzieci zabrały się do pracy. Najwięcej radości sprawiło im ostatnie zadanie , które wykonywały wspólnie ze swoimi nauczycielkami, a były to „ DYNIOSTWORKI”. Dzieci z naszego przedszkola ( Nikola Adasik i Oliwier Pustowar) pracowały wspólnie z panią B.Kosztowniak.  
 
Za wykonanie każdego zadania uczestnicy otrzymywali słodkie punkty, które skrzętnie liczyli. Okazało się,  iż wszystkie przedszkola otrzymały maksymalną ilość punktów.                                                                                                                                                                                             
 
Po smacznym poczęstunku,   głos zabrał burmistrz St. Kowalczyk. Gratulował wszystkim uczestnikom tak ogromnej wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, a nauczycielkom podziękował za pracę włożoną w edukację najmłodszego pokolenia. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe  dyplomy i  „torby niespodzianki”, a nauczycielki długopisy. Pani Beata Wszoła wręczyła wszystkim zebranym worki na bioodpady, przypominając o konieczności segregowania śmieci.                                                                                                                                                                                                                
 
Ponieważ konkurs nasz odbywał się w dniu , w którym obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, Społeczność Przedszkola Publicznego nr 2 postanowiła obdarować każdego uczestnika pięknym pluszowym misiem. Upominki wręczały dzieci z naszego przedszkola. Konkurs zakończyła pani dyrektor E.Wasilewska-Bruś dziękując za udział w dobrej zabawie, zaprosiła do udziału w następnym   roku. Nie zapomniano też o pamiątkowym zdjęciu, które zostało zrobione przed naszą placówką .                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                     
Teresa Wieczorek