Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 września, 2014 Tytuł artykułu

Brzeskie wodociągi będą współpracować z naukowcami z Politechniki Opolskiej

Treść artykułu

 

 
Dnia 25.09.2014 r. w pięknej sali brzeskiego Ratusza spotkali się przedstawiciele  Politechniki Opolskiej oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Niecodziennemu galowemu spotkaniu asystował Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński.
 
Co było motywem przewodnim spotkania i dlaczego do Brzegu przyjechał sam Rektor Uczelni? Nieco tajemniczo wyjaśnił to Dziekan dr hab. Waldemar Skomudek mówiąc, iż chodzi o „przepływ myśli technicznej”. Ów „przepływ” ma zachodzić między światem zawodowym – przemysłem, przedsiębiorstwami a światem naukowym i ma prowadzić do wzajemnego doskonalenia obu stron. Innymi słowy chodzi o aktywny dialog między praktykami i teoretykami. Współpraca ma zachodzić w oparciu o zapisy umowy, które precyzują przestrzenie współdziałania jak i sprawy formalne. Akt został podpisany przez Rektora Politechniki Opolskiej – prof. dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa  i Prezesa PWiK w Brzegu – Marka Starczyka i obowiązuje przez 3 lata. Nie jest to pierwszy tego typu układ z brzeskimi spółkami. Wodociągi zostały wyprzedzone przez BPEC. Same oferują między innymi bardzo ciekawy obiekt jakim jest oczyszczalnia ścieków w Brzegu. Zastosowano w niej wiele nowatorskich rozwiązań. Naukowców najbardziej zainteresował układ biogazowni i pozyskiwania energii ze spalania biogazu. Niewykluczone jednak, iż w dalszej współpracy pojawią się inne tematy. Jednym z celów inicjatywy jest dostosowanie programu nauczania do faktycznych potrzeb zawodowych, co z jednej strony ułatwi znalezienie pracy przez absolwentów uczelni a z drugiej zapewni pracodawcom wykwalifikowanych pracowników. PWiK umożliwi studentom praktyki i udostępni swoje obiekty do badań dla potrzeb prac zaliczeniowych, magisterskich czy doktoranckich. Nie wykluczone, iż spostrzeżenia młodych naukowców przełożą się na poprawę technologii i bardziej efektywną pracę urządzeń. Współpraca ma charakter dynamiczny dzięki czemu może być modyfikowana w zależności od potrzeb. Jej ostateczny wygląd będzie wynikiem porozumienia pomiędzy wyznaczonymi po obu stronach koordynatorami. Już na spotkaniu dało się jednak zauważyć ogromny entuzjazm i otwarcie na różne pomysły dotyczące przestrzeni współdziałania. Niewykluczone, że wkrótce brzeska oczyszczalnia, stacja uzdatniania wody w Gierszowicach czy brzeska sieć wod-kan staną się tematem poważnych opracowań naukowych. Tego obie strony sobie wzajemnie życzyły.
 
Politechnika Opolska była reprezentowana między innymi przez Rektora – Marka Tukiendorfa oraz dziekanów Waldemara Skomudka i Sławomira Zatora, brzeskie „wodociągi” natomiast przez Prezesa Marka Starczyka, Z-cę Prezesa ds. Technicznych – Krzysztofa Tokarskiego oraz Kierownik brzeskiej oczyszczalni – Marta Sudak. W rolę gospodarza uroczystości wcielił się Burmistrz Brzegu – Wojciech Huczyński, który po części oficjalnej oprowadził gości po zabytkowych pomieszczeniach ratuszowych wyjawiając im wiele ciekawostek historycznych dotyczących tego wiekowego obiektu.
 
PWiK Brzeg

 

 

Nie zapomnij udostępnić: