Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 września, 2014 Tytuł artykułu

Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli!

Treść artykułu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego prowadzi konkurs fotograficzny „Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim – II edycja”. Prace można zgłaszać do 30 września 2014 r.

Tematem konkursu jest prezentacja efektów wdrażania funduszy europejskich oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu mieszkańców regionu dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, widzianych obiektywem aparatu.

Prace zgłaszane do konkursu powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim, poprzez przedstawienie np.:

obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach funduszy europejskich na różnych etapach ich realizacji,

-ludzi zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i/lub uczestniczących w projektach i/lub korzystających z efektów wdrażania funduszy europejskich,

-codziennego użytkowania obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach funduszy europejskich,

-innych działań prowadzonych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli dodatkowo nagrodami w konkursie są aparat fotograficzny i akcesoria fotograficzne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i w terminie od 24.03.2014 do 30.09.2014 r. przesłać fotografie w wersji elektronicznej w postaci płyty CD/DVD oraz wymagane dokumenty zgłoszeniowe, pocztą lub przesyłką kurierską, bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny” lub przesłać je adres poczty e-mail: konkurs_foto@opolskie.pl wpisując w temacie wiadomości „Konkurs fotograficzny”.
 

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie Konkursu www.konkurs-foto.opolskie.pl oraz stronie www.opolskie.pl

Nie zapomnij udostępnić: