- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości w Brzegu (zobacz zdjęcia)

 

Uroczysty apel połączony ze złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem mjr Henryka Sucharskiego na osiedlu Westerplatte upamiętnił 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział kombatanci, żołnierze AK, przedstawiciele organizacji społecznych oraz władz samorządowych miasta, powiatu i podbrzeskich gmin.

W kolejnej części uroczystości, która miała miejsce u zbiegu dróg krajowych nr 94 i 33-wyjazd na Skarbimierz), znajdujące się tam rondo nazwano imieniem generała Stanisława Sosabowskiego.

Zobacz zdjęcia z uroczystości.