Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 maja, 2016 Tytuł artykułu

Zaproszenie na spotkanie ws. utworzenia Parku Kulturowego

Treść artykułu

Partnerzy

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZYJACIELE MIASTA BRZEGU !
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ BRZEGU BARBARA MROWIEC
I BURMISTRZ BRZEGU JERZY WRĘBIAK
ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH NA SPOTKANIE 31 MAJA
O GODZINIE 17:00 W RATUSZU!

 

Brzeg jest miastem o bogatej historii, w którym zachowało się bardzo dużo śladów minionych lat – zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta, zarysy fortyfikacji miejskich, zamek, kościoły, bardzo cenny ratusz, duża część śródmiejskiej zabudowy (w tym murowane gotyckie kamienice oraz ich fragmenty), reprezentacyjne wille miejskie. Bogactwo obrazuje 198 zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków województwa opolskiego oraz 617, które figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków. Brzeg, to również miasto zachwycające bogactwem terenów zielonych, licznych pomników przyrody.

W trosce o jakość przestrzeni miejskiej i w celu zarówno polepszenia warunków życia i odpoczynku dla mieszkańców, jak również zwiększenia atrakcyjności turystycznej Brzegu, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podjął prace zmierzające do utworzenia Parku Kulturowego.

Obecnie na ukończeniu jest opracowanie, które jest podstawą do określenia granic Parku kulturowego, czyli najcenniejszej przestrzeni, którą należy chronić i oraz sformułowania zasad postępowania na terenie Parku.

Informacje o przystąpieniu do tych działań zamieszczane były już w prasie miejscowej oraz na stronie internetowej miasta. Przeprowadzone też było, a nawet nadal jest ankietowanie, które będzie bardzo pomocne w wyznaczeniu kierunków działań na obszarze Parku kulturowego.

W celu przybliżenia korzyści jakie dla miasta i mieszkańców przyniesie utworzenie Parku kulturowego w Brzegu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie w dużej Sali Stropowej Ratusza w dniu 31 maja 2016r. o godzinie 17:00.

Problematykę Parku kulturowego przybliżą i odpowiedzą na pytania autorzy opracowania oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta w Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: