Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 listopada, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 6 listopada 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6.11.2014 r. o godzinie 15.00 na Stadionie Miejskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)    Otwarcie obrad sesji.

2)    Wnioski do porządku obrad.

3)    Interpelacje i wnioski radnych.

4)    Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)    rocznego Programu Współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015               ( druk nr 1 ),

b)    nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Brzeg a miastem Tarnopol na Ukrainie ( druk nr 2 ),

c)     zmiany uchwały w spawie uchwalenia budżetu na 2014 (druk nr 3),

d)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. “Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg” (druk nr 4),

5)    Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

6)    Wolne wnioski i informacje.

7)    Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu

Bożena Szczęsna

Nie zapomnij udostępnić: