Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 sierpnia, 2014 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg uzyskała dotację na usuwanie azbestu

Treść artykułu

 

Gmina Brzeg, zgodnie z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Brzeg, uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu w  na realizację zadania w zakresie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg. Końcowymi beneficjentami dotacji są mieszkańcy (osoby fizyczne i prawne)   Brzegu, którzy zgłosili chęć usunięcia wyrobów zawierających azbest  z terenu swojej posesji, podpisali stosowną umowę z Gminą i dokonali wpłaty około 20% kosztów usługi na ich nieruchomości. Pozostałe koszty realizacji usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, pokryte zostaną ze środków pozyskanych z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu.Usługi demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzeg dokonuje firma wybrana w drodze procedury : GO-BUD Michał Balcerzak z Namysłowa.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: