- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przedsiebiorco, włącz swoją firmę w projekt Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

 

W związku z przystąpieniem Gminy Brzeg do programu OPOLSKA KARTA RODZINY i SENIORA ( beneficjenci to rodziny z co najmniej 2 dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz seniorzy powyżej 65 roku życia), której celem jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek Burmistrz Brzegu serdecznie zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze z terenu naszej gminy do włączenia się do programu i zaoferowania zniżek dla posiadaczy przedmiotowej karty na świadczone usługi.

 

Więcej informacji pod nr telefonu UM w Brzegu: 77 404 71 35.