Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 lipca, 2014 Tytuł artykułu

Ważne dla mieszkańców: odpady biodegradowalne zamiast luzem wrzucamy do pojemników w workach ulegających biodegradacji

Treść artykułu

 

 

 
Dopuszcza się zbieranie bioodpadów w workach biodegradowalnych, nadających się do kompostowania. Szczelnie zamknięte worki biodegradowalne wrzucamy do pojemników na te odpady. W ten sposób znacznie ograniczone zostaną uciążliwości zapachowe i wycieki z pojemników.
 
Wrzucanie do pojemników bioodpadów zebranych w zwykłych workach foliowych, które nie ulegają kompostowaniu spowoduje, iż odpady zebrane w taki sposób będą potraktowane jako frakcja odpadów zmieszanych komunalnych, co będzie skutkowało znacznie wyższą opłatą za ich zagospodarowanie.
Konsekwencją takiego działania dla mieszkańców będzie podwyższenie opłaty jak za odpady niesegregowane.
Obowiązkiem właściciela nieruchomości – czyli zarządcy, spółdzielni czy zarządu wspólnoty w przypadku zabudowy wielorodzinnej, jest:
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki na bioodpady posiadające napowietrzenia oraz ruszty,
–   mycie i dezynfekcja tych pojemników.
Obowiązek mycia i dezynfekcji pojemników może być realizowany poprzez zlecenie tych czynności podmiotom zewnętrznym, świadczącym takie usługi.
 
Z up. Burmistrza
Barbara Iwanowiec
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: