- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Brzegu

 
Na sesji Rady Miejskiej Brzegu w  dniu 25 czerwca, Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Brzegu z wykonania budżetu za rok 2013. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 3, a 5 wstrzymało się od głosu. Rada Miejska liczy 21 rajców, zatem jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.