Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Brzegu

Treść artykułu

 
Na sesji Rady Miejskiej Brzegu w  dniu 25 czerwca, Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Brzegu z wykonania budżetu za rok 2013. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przeciw było 3, a 5 wstrzymało się od głosu. Rada Miejska liczy 21 rajców, zatem jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.
 

Nie zapomnij udostępnić: