- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Karta Dużej Rodziny. Sprawdź co możesz zyskać

 

 
Oprócz funkcjonującej już Opolskiej Karty Rodziny i Seniora rodziny będą miały teraz wsparcie również poprzez Kartę Dużej Rodziny (zasięg ogólnopolski), która jest uzupełnieniem zniżek uprawniających przez Opolską Karta Rodziny i Seniora. Przypomnijmy, że w tej karcie (Karcie Dużej Rodziny) rodziny wielodzietne to te, w których na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci.

 

Rodzic z rodziny wielodzietnej otrzyma Kartę na czas nieokreślony. Będzie honorowana nawet, gdy dzieci dorosną. Dzieciom natomiast Karta przysługiwać będzie do 18 roku życia, a w sytuacji, gdy kontynuują naukę do 25 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają Kartę niezależnie od wieku.

Szczegóły w załącznikach.