Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 czerwca, 2014 Tytuł artykułu

Oświadczenie w związku z publikacjami prasowymi autorstwa radnego Rady Miejskiej Brzegu Jana Pikora

Treść artykułu

 

 

 
Brzeg, dnia 3.06.2014 r.
 
RZP.0530.23.2014
 
Oświadczenie
w związku z publikacjami prasowymi autorstwa radnego Rady Miejskiej Brzegu Jana Pikora
 
W publikacjach prasowych, jakie ukazały się w Gazecie Brzeskiej w dniu 28.05.2014 r. oraz na portalu miejskim www.brzeg.com.pl z dnia 19.05.2014 (oba zatytułowane, „Kto blokuje rozwój Brzegu?”), radny Rady Miejskiej Brzegu podaje nieprecyzyjne informacje dotyczące miasta, co może wprowadzać w błąd mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów, czy też wszystkich, dla których dobro naszego miasta jest rzeczną nadrzędną. Pomijając inne wypowiedzi pana radnego w tych materiałach prasowych, poniżej przedstawiam fakty związane z poruszanymi przez radnego kwestiami a dotyczącymi, jakże ważnej dla Brzegu inwestycji, którą jest nabycie terenów powojskowych.
 
1.            Maksymalna kwota bazowa kredytu na zakup nieruchomości przy ul. Małujowickiej ma wynieść 5 milionów zł. Jeśli Gminie Brzeg udałoby się kupić nieruchomość taniej, wówczas kwota kredytu byłaby mniejsza. Zobowiązanie z tego tytułu również. Kredyt ten stanie się zobowiązaniem miasta, które (np. przy założeniu, że kredyt wyniesie 5 milionów zł.) na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiłyby kwotę 26.117,078 zł. Nie jest zatem prawdą, jak pisze pan radny, że „(…)Wówczas dług Brzegu wzrośnie do ok. 30 mln zł. (…)”. Natomiast bez kredytu na zakup „Zielonki” zadłużenie miasta wyniesie 21.117.078 zł.
   
2.            Pan radny wspomina o kwocie 15 milionach euro przeznaczoną w ramach Subregionu Brzeskiego. Radny pisze w publikacjach, że „(…) Nieprawdą jest, że jeżeli nie kupimy w trybie „strażackim” tej działki, to pieniądze utracimy. Pieniądze (jeszcze nie zatwierdzone przez UE) będziemy mogli wykorzystać w następnej kadencji parlamentu europejskiego (po najbliższych wyborach, które odbędą się 25.05.2014 r.). Poza tym nie są to pieniądze jedynie na Zielonkę, a na zadania całego Subregionu Brzeskiego (…)”. Również i tu pan radny jest nieprecyzyjny, bowiem „Zielonka” ma być jednym z głównych centrów gospodarczych Subregionu. Fundusze na uzbrojenie tego terenu (m.in. media plus przebudowa ulicy Małujowickiej) mają być skierowane na teren będący własnością samorządu, a nie jako dofinansowanie inwestycji prywatnej, w sytuacji, w której właścicielem byłaby od początku firma/osoba prywatna. Byłoby to sprzeczne z zasadą finansowania zadań celu publicznego z funduszy Unii Europejskiej, czego pan radny nie podał.
 
W tym miejscu po raz kolejny już chciałem wyjaśnić mieszkańcom miasta, że zakup „Zielonki” na mienie gminy jest jedyną możliwością przejęcia tego terenu przez Brzeg. Agencja Mienia Wojskowego, która jest administratorem tego terenu, nie przewidziała możliwości bezpłatnego przekazania tej ziemi na rzecz miasta, ani sprzedaży w trybie negocjacji. Osoby, które twierdzą, że istniał jakiś „inny sposób” zmierzający do skomunalizowania tej działki przekazują Państwu informacje hipotetyczne, niemające nic wspólnego z faktami i działaniami podjętymi w tej sprawie nie tylko przez Burmistrza Brzegu, ale również władze regionu opolskiego.
 
Tomasz Dragan
rzecznik UM w Brzegu
   
 
 
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: