- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nowe ławki i kosze w miejskich parkach

 
Cztery nowe ławki zostały ustawione wokół fontanny z łabędziem w Parku Centralnym, a 6 kolejnych w Parku Wolności. Dodatkowo wzdłuż alejek pojawiły się kosze na śmieci.
 
– W Parku Centralnym wykonaliśmy stylizowane ławeczki, natomiast w Parku Wolności ustawiliśmy siedziska wykonane z kamiennych bloków. Rozmieściliśmy je wokół stawu oraz pobliskich alejek – informuje Joanna Starosta, główny specjalista ds. zieleni w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu. – W parkach przybyło też koszty na śmieci. W sumie ustawiliśmy ponad 100 nowych pojemników.