Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 maja, 2014 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja 2014r.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7.05.2014 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad sesji.

2)      Wnioski do porządku obrad.

3)      Interpelacje i wnioski radnych.

4)      Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      odpłatnego nabycia przez Gminę Brzeg od Agencji Mienia Wojskowego zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 571/3 położonej w Brzegu przy ul. Małujowickiej ( druk nr 1 )

b)       zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2014 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok, (druk nr 2),

c)       zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 3),

5)      Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.

6)      Wolne wnioski i informacje.

7)      Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej Brzegu.

 

 

Serdecznie zapraszam

mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski

Nie zapomnij udostępnić: