- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Urząd Skarbowy Informuje: Podatniku, sprawdź kiedy dostaniesz zwrot nadpłaty

 

 

 
Informujemy, że na stronie internetowej Izby Skarbowej w Opolu  www.izba-skarbowa.opole.pl/cms/index.php w zakładce Stan realizacji zwrotów z zeznań podatkowych można sprawdzić aktualny stan realizacji  zwrotu podatku dochodowego wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013.
 
W aplikacji należy wybrać Urząd Skarbowy, w którym złożono zeznanie roczne, wpisać użyty w zeznaniu podatkowym NIP lub PESEL podatnika oraz kwotę przychodu z zeznania za rok 2013.Po wprowadzeniu danych pojawi się informacja na jakim etapie jest realizacja zwrotu podatku.
 
ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ MOŻLIWOŚCI
 
US w Brzegu