- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Szukamy kandydata do zaszczytnej funkcji Księcia Brzeskiego. Zgłaszanie kandydatur do 11 kwietnia!

 

 

Zespół  organizacyjny Księstwa Brzeskiego
ogłasza nabór kandydatów na zaszczytną funkcję
Księcia Księstwa Brzeskiego
 
Do przyjemności i obowiązków Księcia Księstwa Brzeskiego należeć będą:
– godne reprezentowanie Księstwa Brzeskiego podczas wszelkich organizowanych wydarzeń i atrakcji na terenie Księstwa Brzeskiego,
– uczestniczenie wraz z Księżną Księstwa Brzeskiego we wskazanych przez Zespół organizacyjny uroczystościach, wydarzeniach, spotkaniach na terenie Księstwa Brzeskiego,
– przyjmowanie na audiencjach w brzeskim Ratuszu dworzan, mieszkańców i turystów w terminach określonych przez Zespół organizacyjny.
 
Kandydat na funkcję Księcia Księstwa Brzeskiego musi spełniać następujące warunki i wymagania:
– ukończone 18 lat,
– mieszkaniec naszego miasta (lub też osoba działająca na rzecz Brzegu i jego mieszkańców),
– posiadanie partnerki, która zostanie Księżną i przyjmie zaszczytne miejsce u boku Księcia Księstwa Brzeskiego,
– znajomość zagadnień dotyczących Brzegu i okolic, znajomość historii mile widziana,
– umiejętność łatwego wysławiania się, rozmów dyplomatycznych, zdolności w dziedzinie retoryki,
– łatwość nawiązywania kontaktów z dworzanami, mieszkańcami i – przede wszystkim – turystami,
– ładny charakter pisma, aby pisma książęce z podpisem robiły wrażenie,
– chęć poświęcenia czasu wolnego dla dobra Księstwa Brzeskiego,
– dyspozycyjność, zwłaszcza weekendowa,
– inne, ciekawe, a nieopisane pozytywne cechy charakteru i umiejętności – mile widziane.
 
Wybór Księcia Księstwa Brzeskiego nastąpi poprzez powszechne wybory, zorganizowane dnia 1 maja 2014 r. na dziedzińcu Muzeum Piastów.
 
Nabór kandydatów na Księcia Księstwa Brzeskiego prowadzi Zespół organizacyjny.
 
Kandydatury (zdjęcie, list motywacyjny z opisem spełnienia wymagań i uzasadnieniem zgłoszenia na funkcję Księcia Księstwa Brzeskiego oraz zdjęcie kandydata) można składać drogą pisemną na adres e-mail: księstwo.brzeskie@brzeg.pl w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        Zespół organizacyjny
                                                                                                                                                                                                                                                      Księstwa Brzeskiego