- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Brzeg: Szansa dla dłużników na spłatę zaległości

 
Możliwość częściowego umorzenia zaległości czynszowych oraz wydłużenie okresu spłaty, to najważniejsze zmiany dla zadłużonych najemców i dzierżawców zaproponowane przez Zarząd Nieruchomości Miejskich, a przyjęte przez Radę Miejską Brzegu.
 
Zmiany w uchwale to głównie oprócz możliwości częściowego umorzenia, wydłużenie okresu spłaty należności z czterech do pięciu lat oraz możliwość spłaty zadłużenia przez solidarnych dłużników.
 
– Dość często brak jednego z kilku dzierżawców lub najemców uniemożliwiał korzystanie z ulg przewidzianych w uchwale. Po wyjściu w życie uchwały, każdy z najemców czy dzierżawców, będzie mógł ubiegać się o rozłożenie spłaty długu na raty, nie czekając na solidarnych dłużników, czyli współnajemców i współdzierżawców lokalu – dodaje Marek Sidor.
 
ZNM liczy, że ze zmian w uchwale skorzystają osoby o niskich dochodach oraz najemcy, którzy mają problem z odszukaniem lub zaangażowaniem się w utrzymanie lokalu obecnych lub byłych współlokatorów i współnajemców.