- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Oświadczenie Burmistrza Brzegu w sprawie przepełnionych pojemników na odpady

 

 

 
BURMISTRZ BRZEGU
województwo opolskie
Brzeg, dnia 27.01.2014 rok
OR-I.0124.1.2014
 
OŚWIADCZENIE BURMISTRZA BRZEGU
W sprawie przepełnionych pojemników na odpady.
 
Od dnia 01.01.2014 roku obowiązki odbioru odpadów z zamieszkałych posesji na terenie Brzegu zgodnie z zakończonym przetargiem wykonuje Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o.
Niestety, w miesiącu styczniu 2014 roku nastąpiły problemy z odpadami zalegającymi pod pojemnikami na odpady. Powodem takiego stanu jest fakt zlekceważenia swoich obowiązków przez wiele zarządów wspólnot lub zarządców tych nieruchomości lub też Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA. Obowiązkiem ich było zabezpieczenie pojemników o odpowiedniej pojemności określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów. Niestety, pojemniki te nie posiadały pojemności określonej w tych dokumentach oraz właściwych oznaczeń dotyczących przeznaczenia pojemników na odpady segregowane.
Przypominamy, że obowiązek zapewnienia odpowiednich pojemników na odpady istnieje od 1 lipca 2013 roku i należy do zarządów lub zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Od tego czasu minęło już prawie 7 miesięcy i niektórzy zarządzający nieruchomościami mieszkalnymi nie wykonali swego obowiązku, co będzie skutkowało poniesieniem konsekwencji.
Informujemy, że wszystkie dodatkowo zalegające odpady będą odbierane poza wyznaczonymi terminami w harmonogramach, jednakże zarządcy tych nieruchomości będą karani zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, za takie lekceważenie swoich obowiązków przez zarządców nieruchomości, obecnie płacą wszyscy mieszkańcy miasta.
 
Apelujemy, by mieszkańcy miasta skontrolowali swojego zarządcę, czy zapewnił pojemniki do odpadów zgodnie z deklaracją dotyczącą segregacji lub jej braku oraz odpowiedniej pojemności pojemników, zgodnie z wyżej wspomnianym regulaminem.
Wojciech Huczyński
Burmistrz Brzegu