Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 14 stycznia, 2014 Tytuł artykułu

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2014 roku. Konkursy ogłoszone

Treść artykułu

 

 

 

 

 
 
Informujemy, że ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Brzeg, na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1.      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.      organizacji wydarzeń kulturalnych, imprez kulturalnych, koncertów i festiwali w 2014 roku;
3.      zakresie przedsięwzięć kulturalnych, wydawnictw, nagrań, płyt, singli i inne form promocji Gminy poprzez popularyzację kultury i sztuki;
4.      edukacji i szkolenia wolontariuszy;
5.      turystyki
6.      profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień
 
Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych konkursów zamieszczone zostały:
– na stronie internetowej www.brzeg.pl w dziale „Ogłoszenia Burmistrza”,
– w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl w dziale „Ogłoszenia”,
– na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miasta przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu.
 
Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych

 

Nie zapomnij udostępnić: