- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uwaga kierowcy: Od stycznia płacimy za parkowanie na ulicy Reja

 

 

 
W związku z upływem pięcioletniego okresu funkcjonowania projektu ulicy Reja z dniem 1 stycznia 2014 roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Brzegu (Uchwały nr XII/80/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Brzegu, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat) pobierane będą opłaty za parkowanie samochodów. Kierowcy pozostawiający samochody na tej drodze, podobnie jak w całej strefie płatnego parkowania w centrum miasta, zobowiązani będą wykupić bilet parkingowy. Dotyczy to odcinka ulicy Reja dopuszczonego do ruchu. Natomiast na odcinku wyłączonym z ruchu kierowcy parkujący będą narażeni na mandat, za niestosowanie się do zakazu na zamknięty fragment drogi.