- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od dnia 1 stycznia 2016 r., sprzedaż rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym przestała być wyłączona z tego podatku. Stąd też, osoby nabywające w postępowaniu egzekucyjnym rzeczy lub prawa majątkowe zobowiązane są, bez wezwania organu podatkowego, do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (druk PCC-3) oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności.

Deklaracje są dostępne w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzegu przy ul. Składowej 2, bądź na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu zachęca do składania deklaracji drogą elektroniczną. Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną są dostępne pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brzegu – SALA OBSŁUGI KLIENTA, bądź pod numerem telefonu 77/4005208.