- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Przerwa w dostawie wody w weekend 23-24 listopada 2013 r.

 

 

 

 

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 23 listopada od godz. 22 do godz. 6 rano, 24 listopada 2013 roku wystąpi przerwa w dostawie wody związana z koniecznością przeprowadzenia płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Brzeg.
 
W godzinach rannych 24 listopada może wystąpić okresowe pogorszenie się jakości wody, charakteryzujące się zwiększeniem jej mętności wskutek wypłukiwania się związków żelaza.
 
 
dział techniczny PWiK Brzeg