- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zbiórka odpadów w Gminie Brzeg

 

Informujemy jednocześnie, że w wyniku przeprowadzonego przetargu  w dniu 31 grudnia 2013r. podpisana została umowa z Zakładem Higieny Komunalnej Sp. z o.o. z Brzegu  na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów  komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Brzegu. Umowa została podpisana na rok.
Dane kontaktowe Spółki:
Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Saperska 1 , 49-300 Brzeg
tel: 77 4162677, 4167365, 4045213 wew. 21
Ponadto przypominamy, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. W związku z powyższym właściciele nieruchomości mogą skorzystać z oferty w/w firmy lub innych firm funkcjonujących na rynku, w celu spełnienie powyższego obowiązku.