Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 października, 2013 Tytuł artykułu

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany regulaminu dot. utrzymania porządku i czystości w mieście Brzegu

Treść artykułu

 

 
PR.52.16.2012                                                                                                                          Brzeg, 08.10.2013
                                                                                           
 
 
 
Ogłoszenie
 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 08. października 2013 roku
 
 
Burmistrz Brzegu ogłasza
 
przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w terminie do 14 dni od dnia publikacji treści projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Brzeg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brzeg.pl. poprzez możliwość składania opinii do projektu uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej. 
Opinie należy składać w terminie do dnia 22. października 2013 roku na Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pelnomocnik.ngo@brzeg.pl.
 
 

 

Nie zapomnij udostępnić: