Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 września, 2013 Tytuł artykułu

Urząd Skarbowy w Brzegu informuje: Najszybciej rozliczysz się dzięki e-deklaracji

Treść artykułu

 
DEKLARACJE   PRZEZ   INTERNET – TO WYGODNE !
                              Ministerstwo Finansów zachęca do wysłania deklaracji podatkowej przez Internet. Jest to najprostszy i najszybszy sposób ich złożenia. Można to zrobić bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca.
Jak obrazuje niżej przedstawiona tabela w Urzędzie Skarbowym w Brzegu liczba osób, które korzystają z tej formy przesłania rozliczenia rośnie z roku na rok.
Lp.

Rodzaj zeznania

Liczba deklaracji podatkowych złożonych za pośrednictwem Internetu

za 2009r.

za 2010r.

za 2011r.

za 2012r.

1.

CIT-8
  zeznanie podatkowe podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

7

15

23

26

2.

PIT-11

1 567

9 245

11 901

15 930

3.

PIT-36

27

127

285

829

4.

PIT-36L

7

26

71

171

5.

PIT-37

304

765

1 717

4 396

6.

PIT-28

4

15

42

260

7.

VAT-7

1 412

3 186

4 438

5 859

8.

VAT-7K

23

57

111

259
Obecnie, w formie elektronicznej, bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego, za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, można składać następujące deklaracje podatkowe, wraz z załącznikami:
– PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu , wysokości dokonanych odliczeń
i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
– PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy osób fizycznych prowadzących lub nie prowadzących działalności gospodarczej
– PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego (poniesionej straty) – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych podatkiem liniowym
– PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego (poniesionej straty) – dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  
– PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego (poniesionej straty) – dotyczy zbycia papierów wartościowych
– PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego (poniesionej straty) – dotyczy odpłatnego zbycia nieruchomości
– PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
– PIT-19A- deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
– PIT-16 – wniosek o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej
– VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – deklaracje w zakresie podatku od towarów i usług – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31.12.2010r.
– PCC-3 (bez załącznika 3a) – deklaracja w zakresie podatku od czynności cywilno prawnych – dotycząca czynności dokonanych po dniu 31.12.2011r.
 
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych trzeba :
1)          posiadać dostęp do Internetu,
2)          przygotować numer PESEL lub NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
3)          znać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy.
Wyżej wymienione dane zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji. 
Aby wysłać zeznanie za pośrednictwem Internetu wystarczy:
1)          wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl , pobrać i zainstalować z zakładki „Do pobrania” aplikację E-Deklaracje Deskop lub wtyczkę (plug-in),
2)          wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Deskop lub pobrać formularz ze strony www.e-deklaracje.gov.pl , zakładka – „Formularze”,
3)          podpisać zeznanie wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatkowy,
4)          wysłać dokument,
5)          pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – jako dowód dokonania rozliczenia.
W przypadku pojawienia się wątpliwości jest możliwość skorzystania z instrukcji wypełniania zeznań „ krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl .
System e-deklaracje jest bezpieczny, bezkosztowy, oszczędza czas, gwarantuje poprawność składanej deklaracji.
Zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy rozliczania.
 
 

Nie zapomnij udostępnić: