Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 stycznia, 2016 Tytuł artykułu

Uczymy się ratować życie

Treść artykułu

W dniach 25 listopada i 10 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy   w ramach zadania publicznego  pt. „I ty możesz pomóc” realizowanego  przez Gminę Brzeg, Opolski Oddział Okręgowy i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu. Szkolenia  prowadzili ratownicy PCK  : Dawid Drożdż, Filip Bednarz i Marek Flakowski.  Łącznie zostało przeszkolonych 108 uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI oraz 47 uczniów gimnazjum .  Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie dowiedzieli się jak pomóc osobie, która straci przytomność.  Poznali „łańcuch przeżycia” , który polega na:

  • wczesnym rozpoznaniu zagrożenia i wezwaniu pomocy,
  • wczesnym podjęciu czynności ratujących życie ,
  • opiece po przywróceniu krążenia.

W drugiej części  szkolenia  uczniowie mogli wykorzystać nowo nabytą wiedzę , wykonując ćwiczenia.  Każdy indywidualnie miał okazję wykonać masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomie , a także w parach przećwiczyć  ustalanie pozycji bezpiecznej poszkodowanego. W trakcie szkolenia uczniowie zadawali też pytania, na które odpowiadali prowadzący. Ratownicy zwrócili szczególną uwagę , aby w przypadku bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym zachować „zimną krew” i nie bać się przystąpić do resuscytacji.

Dzieciom i młodzieży bardzo podobało się szkolenie. Być może w przyszłości  przyda im się ta wiedza i umiejętności, aby uratować komuś życie.

Oddział Rejonowy PCK w Brzegu informuje, że w ramach zadania współfinansowanego przez Gminą Brzeg przeszkolił w 2015r. ponad 500 uczniów      z brzeskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Martyna Szymek

Marta Kubica

 ZSnr1 z OS

Nie zapomnij udostępnić: